ข้อมูล - แผนที่ จังหวัดเชียงราย : ไทย ทู ทิ๊ป ดอท คอม 
  หน้าแรก  |   ข่าวสาร |   สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำ |   ข้อมูล - แผนที่ |   ท่องเที่ยว 76 จังหวัด |   สถานที่พัก |  ร้านค้าออนไลน์ |  ร้านอาหาร |  รถเช่า |  เว็บเพื่อนบ้าน |  Site Map |  ติดต่อเรา |

::.ค้นหาข้อมูล
 
    Thai2trip.com     www

::.โรงแรม, ที่พัก
 โรงแรม - ภาคเหนือ
 โรงแรม - ภาคอีสาน
 โรงแรม - ภาคกลาง
 โรงแรม - ภาคตะวันออก
 โรงแรม - ภาคใต้


ข้อมูล - แผนที่
จังหวัด เชียงราย


 ตั้งเป็นหน้าแรก    พิมพ์ข้อความ   ส่งต่อให้เพื่อน 
เหนือสุดยอดในสยาม ชายแดนสามแผ่นดิน ถิ่นวัฒนธรรมล้านนา
 

เชียงราย จังหวัดเหนือสุดของประเทศไทย ห่างจากกรุงเทพฯ ๘๒๙ กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ ๑๑,๖๗๘ ตารางกิโลเมตร ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขา มีเทือกเขาสูงสลับซับซ้อน ทางตอนเหนือของภาค ทอดตัวยาวต่อเนื่องจาก เทือกเขาหิมาลัย และเทือกเขาในแคว้นยูนนานของจีน ลงมาถึงแอ่งที่ราบลุ่มแม่น้ำกก แม่น้ำอิง แม่น้ำลาว เปรียบเหมือนกำแพงกั้นพรมแดนไทย กับพม่าและลาว เชียงรายเป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญของภาคเหนือ มีลุ่มน้ำสำคัญ คือ ลุ่มน้ำกก อิง แม่ลาว แม่คำ และแม่สาย โดยมีแม่น้ำกกที่ไหลผ่านตัวเมืองเชียงราย เป็นแม่น้ำสำคัญ เชียงรายยังเป็นจุดแรกที่แม่น้ำโขงไหลผ่าน เข้าสู่ประเทศไทย เริ่มต้นจากพรมแดนไทย ลาวและพม่า บริเวณสบรวกหรือสามเหลี่ยมทองคำ ผ่าน อ.เชียงแสน และ เชียงของ ก่อนไหลออกสู่ประเทศลาวที่ อ.เวียงแก่น

เชียงราย เป็นจังหวัดที่มีกลุ่มชนหลายชาติพันธุ์ กลุ่มชนเหล่านี้อพยพเข้ามา สร้างบ้านสร้างเมืองเมื่อร้อยกว่าปีก่อน หลังจากที่เมืองเชียงราย ถูกปล่อยร้างอยู่หลายปี คนกลุ่มแรกที่อพยพมาเชียงราย ในยุคนั้นมีทั้งชาวไทใหญ่ ไทลื้อ ไทเขิน ไทยวน พอถึงต้นคริสศตวรรษที่ ๒๐ ชาวไทยภูเขาเผ่าต่างๆ จากจีนก็ทยอยกันเดินทางผ่านพม่า และลาวลงมาถึงภาคเหนือของไทย และกระจายกันอาศัยอยู่ตามดอยต่างๆ ใน จ.เชียงราย เรื่อยมาจนทุกวันนี้ กลุ่มชนสุดท้ายที่อพยพเข้ามา อยู่ในเชียงรายคือชาวจีนจากกองพล ๙๓ กลุ่มชนต่างๆ ที่อาศัยอยู่นับเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่ง ของจังหวัด มีความหลากหลายทั้งทางวัฒนธรรม ประเพณี การแต่งกาย ได้แก่ ชาวไทใหญ่ ไทลื้อ อาข่า มูเซอ ลีซอ กะเหรี่ยง จีนฮ่อ เย้า ม้ง

อาณาเขต
ทิศเหนือ ติดต่อกับสหภาพพม่า
ทิศใต้ ติดต่อกับ จ.พะเยา
ทิศตะวันออก ติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จ.เชียงใหม่

การเดินทาง
รถยนต์ สามารถเดินทางได้ ๓ เส้นทาง ได้แก่
๑. เส้นทางนครสวรรค์-ลำปาง-พะเยา-เชียงราย จากรังสิตมาตาม ถ.พหลโยธิน (ทางหลวงหมายเลข ๑) แล้วแยกซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข ๓๒ ที่ อ.วังน้อย จากนั้นผ่าน จ.อยุธยา สิงห์บุรี ชัยนาท นครสวรรค์ กำแพงเพชร ตาก เข้าสู่ จ.ลำปาง แล้วตรงไป จ.พะเยา จนเข้าสู่เชียงราย รวมระยะทาง ๘๓๐ กิโลเมตร
๒. เส้นทางนครสวรรค์-พิษณุโลก-แพร่-เชียงราย ใช้เส้นทางเดียวกับเส้นทางที่ ๑ เมื่อไปถึง จ.นครสวรรค์ ให้แยกขวามือไปตามทางหลวง หมายเลข ๑๑๗ (นครสวรรค์-พิษณุโลก) จากนั้นใช้เส้นทางหลวงหมายเลข ๑๑ (พิษณุโลก-เด่นชัย) จาก จ.พิษณุโลก ผ่าน จ.อุตรดิตถ์ จนถึง อ.เด่นชัย ให้เลี้ยวไปทาง จ.แพร่ ตามทางหลวงหมายเลข ๑๐๑ (แพร่-น่าน) จนถึง อ.ร้องกวาง เลี้ยวซ้ายไปตามทางหลวง หมายเลข ๑๐๓ ไปบรรจบกับ ถ.พหลโยธินที่ อ.งาว เข้าสู่ จ.พะเยา แล้วตรงต่อไปจนถึงเชียงราย ระยะทางประมาณ ๘๐๔ กิโลเมตร
๓. เส้นทางนครสวรรค์-ลำปาง-เชียงใหม่-เชียงราย ใช้เส้นทางเดียวกับเส้นทางที่ ๑ จนไปถึง จ.ลำปาง จึงเปลี่ยนไปใช้ทางหลวงหมายเลข ๑๑ (ลำปาง-เชียงใหม่) ผ่านไป จ.ลำพูน แล้วเข้าสู่ จ.เชียงใหม่ แล้วใช้ทางหลวง หมายเลข ๑๑๘ (เชียงใหม่-เชียงราย) ผ่านดอยสะเก็ต แม่ขะจาน เวียงป่าเป้าเข้าสู่เชียงราย รวมระยะทาง ๙๐๐ กิโลเมตร มีทางหลวงหมายเลข ๑๑ ผ่านลำพูนมาลำปาง บรรจบกับทางหลวงหมายเลข ๑ เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ ได้
รถโดยสารประจำทาง มีรถโดยสารธรรมดา และรถโดยสารปรับอากาศของ บ.ข.ส. และของเอกชน ไปเชียงรายทุกวัน แบ่งเป็นหลายเส้นทาง ได้แก่ กรุงเทพฯ - เชียงราย, กรุงเทพฯ - แม่สาย, กรุงเทพฯ - เชียงแสน, กรุงเทพฯ - เชียงของ โดยจะมีรถออกจากสถานีขนส่งสายเหนือ ถนนกำแพงเพชร ๒ สอบถามรายละเอียดได้ที่สถานีขนส่งสายเหนือ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๕๓๗ ๘๐๕๕-๖ สำนักงานเชียงราย โทร. ๐ ๕๓๗๑ ๑๓๖๙ หรือบริษัท สยามเฟิร์สทัวร์ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๙๕๔ ๓๖๐๑-๗ สำนักงานเชียงราย โทร. ๐ ๕๓๗๑ ๑๘๘๒ บริษัท สมบัติทัวร์ โทร. ๐ ๒๙๓๖ ๒๔๙๕ สำนักงานเชียงราย บริษัท อินทราทัวร์ โทร. ๐ ๒๙๓๖ ๒๔๙๒ สำนักงานเชียงราย โทร. ๐ ๕๓๗๑ ๑๒๓๕ บริษัท คฤหาสน์ทัวร์ โทร. ๐ ๒๙๓๖ ๓๕๓๑ สำนักงานเชียงราย โทร. ๐ ๕๓๗๑ ๗๐๘๓ นอกจากนั้นยังมีรถโดยสารสาย เชียงราย-เทิง-เชียงคำ ทั้งรถปรับอากาศและรถพัดลม รถออกจากเชียงรายและเชียงคำทุก ๓๐ นาที รถออกตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐ น. และรถโดยสารสายเชียงราย-เทิง-ภูซาง-ภูชี้ฟ้า เป็นรถพัดลม มีรถออกวันละ ๒ เที่ยว รถออกจากเชียงราย เวลา ๑๒.๓๐ น. และ ๑๓.๓๐ น. ทุกวัน และรถออกจากภูชี้ฟ้า เวลา ๐๗.๓๐ น. และ ๐๘.๓๐ น. ทุกวัน สนใจสอบถามข้อมูลได้ที่ บริษัท ก.สหกิจเดินรถ จำกัด โทร. ๐ ๒๙๔๐ ๙๔๒๑-๒ หรือ ๐ ๑๖๔๖ ๗๔๒๗ www.transport.cot.h
รถไฟ จากสถานีรถไฟหัวลำโพง มีรถไฟไปลงที่ จ.ลำปางหรือเชียงใหม่ แล้วเดินทางต่อโดยรถยนต์ ไป จ.เชียงราย สอบถามรายละเอียดได้ที่ หน่วยบริการเดินทาง โทร. ๑๖๙๐, ๐ ๒๒๒๓ ๗๐๑๐, ๐ ๒๒๒๓ ๗๐๒๐ www.railway.co.th
เครื่องบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มีเที่ยวบินตรงจากกรุงเทพฯ ไปเชียงราย และเที่ยวบินไป-กลับ ระหว่างเชียงราย-เชียงใหม่ ทุกวัน วันละ ๒ เที่ยว สอบถามรายละเอียด โทร. ๑๕๖๖, ๐ ๒๒๘๐ ๐๐๖๐, ๐ ๒๖๒๘ ๒๐๐๐ สำนักงานเชียงราย โทร. ๐ ๕๓๗๑ ๑๑๗๙, ๐ ๕๓๗๑ ๕๒๐๗ สำนักงานเชียงใหม่ โทร. ๐ ๕๓๒๑ ๐๐๔๓-๕, ๐ ๕๓๒๑ ๑๐๔๔ www.thaiairways.com

นอกจากนี้บริษัทภูเก็ตแอร์ไลน์จำกัด ได้เปิดบริการเชื่อมโยงระหว่าง เชียงราย-เชียงใหม่ ทุกวันวันละ ๒ เที่ยวบิน สอบถามรายละเอียดได้ที่ ภูเก็ตแอร์สถานีเชียงราย โทร. ๐ ๕๓๗๙ ๘๒๕๖ ภูเก็ตแอร์สถานีเชียงใหม่ โทร. ๐ ๕๓๙๒ ๒๑๑๘ หรือ www.phuketairline.com

การเดินทางระหว่างจังหวัดเชียงรายกับจังหวัดใกล้เคียง
จากสถานีขนส่งเชียงราย มีรถโดยสารไปเชียงใหม่ พะเยา แพร่ น่าน ลำปาง แม่สอด พิษณุโลก พัทยา นครราชสีมา นครพนม อุดรธานี และขอนแก่น ติดต่อสถานีขนส่งเชียงราย โทร. ๐ ๕๓๗๑ ๑๒๒๔

ระยะทางจากอำเภอเมืองไปอำเภอและกิ่งอำเภอต่างๆ
อ.เวียงชัย ๑๒ กิโลเมตร
อ.แม่จัน ๒๐ กิโลเมตร
อ.เวียงเชียงรุ้ง ๓๕ กิโลเมตร
อ.พาน ๔๖ กิโลเมตร
อ.พญาเม็งราย ๔๘ กิโลเมตร
อ.ป่าแดด ๕๒ กิโลเมตร
อ.แม่สรวย ๕๓ กิโลเมตร
อ.เชียงแสน ๖๐ กิโลเมตร
อ.แม่สาย ๖๓ กิโลเมตร
อ.เทิง ๖๔ กิโลเมตร
อ.ดอยหลวง ๖๗ กิโลเมตร
อ.เวียงป่าเป้า ๙๑ กิโลเมตร
อ.เวียงแก่น ๑๒๗ กิโลเมตร
อ.เชียงของ ๑๔๑ กิโลเมตรกรุงเทพฯ
กระบี่
กาญจนบุรี
กาฬสินธุ์
กำแพงเพชร
ขอนแก่น
จันทบุรี
ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี
ชัยนาท
ชัยภูมิ
ชุมพร
เชียงราย
เชียงใหม่
ตรัง
ตราด
ตาก
นครนายก
นครปฐม
นครพนม
นครราชสีมา
นครศรีธรรมราช
นครสวรรค์
นนทบุรี
นราธิวาส
น่าน
บุรีรัมย์
ปทุมธานี
ประจวบคีรีขันธ์
ปราจีนบุรี
ปัตตานี
พระนครศรีอยุธยา
พะเยา
พังงา
พัทลุง
พิจิตร
พิษณุโลก
เพชรบุรี
เพชรบูรณ์
แพร่
ภูเก็ต
มหาสารคาม
มุกดาหาร
แม่ฮ่องสอน
ยโสธร
ยะลา
ร้อยเอ็ด
ระนอง
ระยอง
ราชบุรี
ลพบุรี
ลำปาง
ลำพูน
เลย
ศรีสะเกษ
สกลนคร
สงขลา
สตูล
สมุทรปราการ
สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร
สระแก้ว
สระบุรี
สิงห์บุรี
สุโขทัย
สุพรรณบุรี
สุราษฎร์ธานี
สุรินทร์
หนองคาย
หนองบัวลำภู
อ่างทอง
อำนาจเจริญ
อุดรธานี
อุตรดิตถ์
อุทัยธานี
อุบลราชธานี


   ภูเขา | ทะเล | น้ำตก | อื่นๆ | ทั้งหมด
::. สถานที่แนะนำจังหวัด เชียงราย

ไชยปราการ

เส้นทางท่องเที่ยว ต.ป่าตึง จังหวัดเชียงราย

อุทยานแห่งชาติขุนแจ

บ่อน้ำร้อนธรรมชาติ

ดอยช้างดอยวาวี

วัดพระเจ้าทองทิพย์

อุทยานแห่งชาติดอยหลวง

พระธาตุจอมแว่

ภูชี้ฟ้า

หาดผาได

ดอยผาตั้ง

บ้านหาดบ้าย
ดูทั้งหมด  

เมนูหลัก หน้าแรก, ข่าวสาร, สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำ, ข้อมูล - แผนที่ , ท่องเที่ยว 76 จังหวัด, สถานที่พัก, ร้านค้า ออนไลน์, รถเช่า, เว็บเพื่อนบ้าน, Site Map
เมนูเด่น Hot Gallery, Webboard,
โรงแรม, ที่พัก โรงแรม - ภาคเหนือ, โรงแรม - ภาคอีสาน, โรงแรม - ภาคกลาง, โรงแรม - ภาคตะวันออก, โรงแรม - ภาคใต้, แนะนำโรงแรม - ที่พัก
เมนูย่อย แลกลิงค์, แนะนำร้านอาหาร, แนะนำรถตู้ - รถเช่า
ท่องเที่ยว 5 ภาค ภาคเหนือ, ภาคอีสาน, ภาคกลาง, ภาคตะวันออก, ภาคใต้
ไลฟ์สไตล์ เที่ยวภูเขา, เที่ยวน้ำตก, เที่ยวทะเล - เกาะ
ผู้สนับสนุน [ ติดต่อลงโฆษนา ]
  
ขอขอบคุณ ข้อมูลจาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช
กรมศิลปากร และ จากสถานที่ท่องเที่ยวของภาคเอกชน ที่เอื้อเฟื้อข้อมูล,แผนที่ และ ภาพ

Copyright (c) 2008 Thai2trip.com. All rights reserved.